Cum deveniți membri

Devin membri activi ai SRAT persoanele care urmează o formă de însușire a metodei analizei tranzacționale sau care au terminat formarea, au obținut răspunsul pozitiv la cererea de aderare în asociație și au depus cotizația de înscriere în asociație.

Pentru a deveni membru în SRAT este necesară parcurgerea următoarelor etape:

În calitate de persoană fizică :
  • să depună o cerere adresată președintelui asociației
  • să anexeze la cerere un curriculum vitae.

În calitate de persoană juridică :

  • să depună o cerere adresată președintelui asociației,
  • să anexeze la cerere o copie după actul de constituire și un raport de activitate.

Decizia de acceptare, sau nu, a noului asociat se ia de către Consiliul director și este însoțită de o motivare. Aceasta decizie devine executivă după ratificarea ei de către Adunarea Generală.

Cotizația

Fiecare membru contribuie cu o cotizație anuală a cărei valoare este fixată de Adunarea Generală.

Pentru anul 2010 valoarea cotizației este de: 20 EURO (echivalentul în lei)

Data limită de depunere a cotizației este: 1 februarie 2010

Cotizația se depune la sediul SRAT sau în contul:

  • RON: RO36 FNNB 0041 0249 1285 RO01

deschis la Credit Europe Bank, Sucursala Dorobanți, cu menționarea: cotizație anul în curs.