Cod etic

Societatea Română de Analiză Tranzacțională – SRAT își bazează activitatea pe un set de principii etice la care aderă toți membrii asociației și pe care le aplică în activitatea lor clinică, de cercetare, de formare, supervizare, de consiliere educațională, organizațională și de intervenție socială.

Extrase din Codul etic:

Principii generale

 

    1. Competența

Psihoterapeuții trebuie să urmărească menținerea standardelor înalte de competență în munca lor. Ei recunosc limitele competenței. Oferă doar acele servicii și folosesc doar acele tehnici pentru care sunt certificați (calificați) prin educație, formare și experiență.

    1. Integritate

Psihoterapeuții urmăresc să promoveze integritatea în practică, formare, știință. În aceste activități sunt onești, rezonabili și respectuoși față de ceilalți. În descrierea sau raportarea calificării, serviciilor, taxelor, cercetării sau formării nu fac afirmații false, eronate sau înșelatoare.

    1. Responsabilitatea profesională și științifică

Psihoterapeuții susțin standardele profesionale de comportament, clarifică rolurile și obligațiile profesionale, acceptă responsabilitatea pentru comportamentul lor și își adaptează metodele la nevoile populației.

    1. Respectul pentru drepturile și demnitatea oamenilor

Psihoterapeuții acordă respectul cuvenit drepturilor fundamentale, demnității și valorii tuturor oamenilor. Respectă drepturile indivizilor la intimitate, confidențialitate, autodeterminare și autonomie.

Psihoterapeuții sunt conștienți de diferențele culturale, individuale și de rol, inclusiv de cele determinate de vârstă, sex, rasa, etnice, naționale, religioase, orientare sexuală, handicap, limbă și poziție socioeconomică.

    1. Preocuparea pentru bunăstarea celorlalți

Psihoterapeuții urmăresc să contribuie la bunăstarea celor cu care interacționează profesional. În activitatea lor profesională, psihoterapeuții dau importanță bunăstării și drepturilor pacienților sau clienților, a celor supervizați sau a altor persoane afectate. Psihoterapeuții sunt sensibili la diferențele reale de putere între ei și alții și nu exploatează și nu induc în eroare alte persoane în cursul sau după încheierea relației profesionale.